لینک های دسترسی

طوفان بحری آیک - عملۀ نجات زریعه هليکوپتر ها، کشتی ها و لاری ها آماده کمک شده اند


عملۀ نجات سوار بر هليکوپتر ها، کشتي و لاري هاي قابل سير در آبهاي بلند در مسير سواحل شرقي تکساس موظف گرديده اند تا به مردماني کمک کنند که به اوامر حکومت براي تخليه منازل شان عمل نکرده اند و در طوفان بحري آيک گير مانده اند.

رئيس جمهور بوش امروز يکشنبه گفت که عمليات تجسس و نجات هنوزهم اولويت حکومت را در ساحه تشکيل ميدهد. ريک پيري حاکم ايالتي ايالت تکساس اظهار داشت که عملۀ اضطراري تا کنون حدود يکهزار عمليات نجات را انجام داده اند.

مقامات هراس دارند که هزاران قرباني اين طوفان ممکن براي روز ها در منازل شان گير مانده باشند و منتظر نجات باشند.

اين طوفان بروز شنبه به تکساس اصابت کرد طوري منازل و مراکز تجارتي را سيل زده و جريان برق را براي مليون ها باشندۀ هيوستن، چهارمين شهر بزرگ ايالات متحده امريکا قطع نمود.

رئيس جمهور بوش با اعلان يک مصيبت بزرگ در تکساس وبخش هايي از ايالت همسايۀ لويزيانا، يک بستۀ کمک فدرال را جهت مساعدت به فعاليت هاي مربوط به اعادۀ وضعيت دراين منطقه منظور نمود.

XS
SM
MD
LG