لینک های دسترسی

رد ادعای ورود هلیکوپتر های امریکایی به خاک پاکستان


حکومت ایالات متحده گزارش های نشر شده در پاکستان را که گویا هلیکوپتر های نظامی امریکا از افغانستان داخل پاکستان شده و بعدآ از اثر فیر های قوای پاکستانی مجبور به برگشت شده اند، رد کرده است.

مقامات نظامی امریکا در افغانستان و همچنان مقامات نظامی پاکستان نیز صحت این خبر را رد نموده اند و گفته اند که هیچ هلیکوپتر قوای امریکا داخل خاک پاکستان نگردیده است.

همچنان، مرکز مطالعات استراتیژیک منطقه افغانستان میگوید اگر اختیار سیاست پاکستان از اردو و استخبارات آن کشور گرفته شده و تصمیم گیرندهء سیاست های منطقه یی، خود حکومت ملکی پاکستان باشد، نه تنها اینکه اوضاع افغانستان، بلکه وضعیت همه منطقه نیز بهبود خواهد یافت.

اعضای این مرکز چگونگی مؤثریت تغییرات در پاکستان را بر افغانستان و منطقه، روابط افغانستان و پاکستان در ماه های اخیر، و نحوه همکاری حکومت ملکی پاکستان را مورد ارزیابی قرار داده میگوین،د اگر حکومت ملکی پاکستان در مبارزه با تروریزم با افغانستان همکاری نماید، وضع در افغانستان نیز بهبود خواهد یافت.


XS
SM
MD
LG