لینک های دسترسی

تلاش برای دستگیری یک گروه عمده اختطاف کننده در افغانستان


مسوولین امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک گروه عمدهء اختطاف کننده خبر داده اند. گفته میشود این گروه که با امکانات وسیعی که در اختیار داشت، در بیشترین موارد به خاطر اختطاف افراد از لباس و یونیفورم پولیس استفاد میکرد.

سعید انصاری مسوول مطبوعاتی ریاست امنیت ملی میگوید این افراد از چندین تن در برابر آزادی شان صد ها هزار دالر امریکایی بدست آورده اند.

تا حال سه عضو این گروه اختطاف کننده، گرفتار شده و تعداد دیگر آنان در حال فرار میباشند.

به خاطر دستگیری آنها، پنجصد هزار افغانی انعام تعیین گردیده است.

XS
SM
MD
LG