لینک های دسترسی

کمک های جهانی باید 'از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسد'


یک گزارش اخیر صندوق بازسازی افغانستان در مورد ارزیابی امور میگوید که کمک های جهانی باید از طریق حکومت افغانستان به مصرف رسانیده شود.

در این گزارش آمده است که ظرفیت کاری در ادارات دولتی حالا افزایش یافته و از کمک ها بشکل بهتر و موثر آن استفاده شده میتواند.

انوار الحق احدی وزیر مالیهء افغانستان امروز طی یک کنفرانس خبری اظهار داشت، نمایندگان جامعهء بین المللی در گانا با وی تعهد نمودند که تا سال دو هزار و ده، نصف کمک هایشان را از طریق حکومت افغانستان تطبیق خواهند نمود.

از سوی دیگر مریم شیرمن رئیس نمایندگی بانک جهانی در افغانستان طی این کنفرانس خبری گفت که از بدو تاسیس صندوق بازسازی افغانستان تا حال بیست و هفت کشور با این صندوق کمک کرده که از آن جمله عمده ترین آنها امریکا، بریتانیا، جرمنی، هالند و ایتالیا میباشند.

XS
SM
MD
LG