لینک های دسترسی

ماه آگست - 'بلند ترین سطح' تلفات افراد ملکی در افغانستان


ملل متحد ميگويد از زمان سقوط حکومت تحت رهبری طالبان در سال ۲۰۰۱ ميلادي بدينسو، تلفات ملکی در جريان ماه آگست در افغانستان به بلند ترين سطح آن بوده است.

ناڤي پيلي، کمشنرملل متحد در حقوق امور بشر، طي بيانيۀ ميگويد، ماه گذشته ۳۳۰ فرد ملکي در افغانستان کشته شدند. تلف شدگان شامل ۹۰ تن اند که طی حملات هوايی تحت رهبری ايالات متحده در ولايت هرات کشته شدند.

ملل متحد ميگويد، امسال حدود يک هزار و چهار صد فرد ملکي کشته شده اند که قريب ۴۰ فيصد بيشتر از تلفات سال گذشته در عين معياد زماني ميباشد.

بيش از نصف تلفات به طالبان نسبت داده شده است.

پيلي در بيانيه اش ميگويد، مدارک قابل توجهي در دست است که ميرساند طالبان يک مبارزۀ منظم و خشونت را عليۀ افراد ملکی در افغانستان عملي مينمايند. به عقيدۀ طالبان، افراد از حکومت افغانستان و قواي بين المللي حمايت ميکنند.

پيلي همچنان در مورد افزايش در تعداد حملات هوايي که توسط قواي بين المللي انجام میابد، اظهار نگراني کرده و مساعی بيشتیي را برای جلوگيری از وفيات افراد ملکی افغان تقاضا کرده است.

همچنان امروز سه شنبه وزارت داخلۀ افغانستان گفت که تندروان طالبان ۷۲۰ فرد پوليس را در شش ماه گذشته به قتل رسانيده اند.

از جانبي هم مقامات ميگويند تندروان طالبان امروز يک مقام استخباراتي، خانم و دو پسر او را در خانۀ اين شخص در ولايت کنر به قتل رسانيدند.

XS
SM
MD
LG