لینک های دسترسی

پاکستان ميگويد، ۹ تندرو در شمالغرب آنکشور کشته شده است


مقامات پاکستاني ميگويند قوای امنیتی آنکشور حد اقل ۹ تندرو را طی عمليات جاری عليۀ مخفيگاه های تندروان در نزديک سرحد افغانستان، کشته اند.

مقامات امنيیي ميگويند، عساکر پاکستانی بحمايت هليکوپتر های توپدار و جت های جنگی مخفيگاه های تندروان را در منطقۀ قبايلي باجور مورد حمله قرار داده اند.

قوای نظامی پاکستان ميگويد، بيش از صد تن، عمدتاً تندروان، در روز های اخير در بخشی از يک تهاجم گسترده عليۀ القاعده و تندروان مرتبط با طالبان در باجور کشته شده اند.

انتظار ميرود که آصف علی زرداري رئيس جمهور جديد پاکستان وضع امنيیي در امتداد سرحد با افغانستان را در جريان مذاکراتش با گوردن براون صدراعظم برتانيه مورد بحث قرار دهد.

حکومت پاکستان ميگويد، بهجنگ با تندروان در مناطق قبايلي متعهد ميباشد و تعهد نموده که از قلمرو پاکستان در مقابل تهاجم قواي خارجي دفاع خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG