لینک های دسترسی

اوباما و مککين - رقابت برای احیای اقتصاد امریکا


کانديد هاي رياست جمهوري، براک اوباما از حزب ديموکرات، و جان مککين از حزب جمهوريخواه، هر دو ميخواهند در مورد اين که کدام يکي ازانها براي تغير بحران اقتصادي موجوده کانديد بهتري خواهند بود، به رأي دهندگان دلايل خود را ارائه نموده اند.

جان مککين بروز دوشنبه گفته بود که اساسات اقتصادي کشور قوي است و اين بيانيه اش او را به یک وضع دفاعي قرار داده است.

براک اوباما در چند هفتۀ گذشته در مبارزات انتخاباتي اش با جان مککين که سارا پيلن والی ايالت الاسکا را بحيث معاون خود انتخاب نمود و در همه پرسي ها نظر به اوباما سبقت جست، با مشکلات مواجه بود.

اما اوباما در يک گردهم آئي در شهر گولدن ايالت کالورادو امکان طلائي که ميسر شده حس نموده و حريفش را از مسائل اقتصادي بيخبر خواند.

"ما با جدي ترين بحران اقتصادي که در نسلها واقع نشده مواجه استيم. اما سناتور مککين ديروز در نزد مردم ايستاده شده گفت اساسات اقتصادي ما قويست. ... و حالا مسئولين مبارزات انتخاباتي اش او را واپس فرستاده اند تا سخناني را که گفته، پاکسازي نمايد."

مککين در پروگرامهاي تلويزيوني بروز سه شنبه ظاهر شده و گفت حقيقتاً هم بحران اقتصادي بوقوع پيوسته است و براي اينکه درمورد اين حالت معلومات عميقتري حاصل گردد ايالات متحده بايد يک کميسيون بلند رتبه اي چون کميسيون تحقيقات حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر تشکيل گردد تا علل اصلي اين بحران را بيابد.

اوباما نظريۀ تعين نمودن کميسيون تحقيقي درين مورد را رد نموده گفت ما ميدانيم که چگونه به اين حالت بد افتاده ايم. نامزاد حزب ديموکرات ملامتي را مستقيماً بعهدۀ حزب جمهوري خواه انداخت که فلسفۀ عدم موجوديت قواعد و سياستهاي اقتصادي که محض به منفعت متولترين امريکائيها و شرکتهاي بزرگ بوده و به طبقۀ متوسطيکه در تلاش زندگي شباروزي اند هيچ کمک نمي نمايد.

مککين درمورد ايضاح بحران فعلي راهي را که بمردم بيشتر قابل قبول است در پيش گرفت. او در شهر تمپاي فلوريدا به حاضرين گفت او و شريک انتخاباتي اش اصلاح خواهان حقيقي اند.

مککين "ما به اعمال بي باکانه، فساد اداري و حرص و طمع بي حديکه اين بحران در وال ستريت يا بازار اسهام در امريکا را بوجود آورده خاتمه خواهيم بخشيد. ما اين کار ها را متوقف خواهيم ساخت."

مککين نيز با اوباما در مورد قواعد شديد تر از جانب حکومت همنوائي نشان داد.

مککين: " مردم اين حق را دارند که وقتي کار شان، پول تقاوي شان، سرمايه گذاري شان و تمام اقتصاد کشور بخاطر بي پروائي ها در وال ستريت با خطر مواجه ميشود، بدانند. و به اساس اصلاحاتي که من براي بخش مالي در نظر گرفته ام حقوق اساسي مردم حمايت خواهد شد و بايد هم چنين باشد."

از جانب ديگر اوباما طرفداري يکبارۀ مککين از مقررات قوي حکومتي بر موسسات در وال ستريت را مورد سوال قرار داد.

اوباما: "اشتباه نکنيد، رقيب من براي دوام چهار سال سياست هائي که اقتصاد کشور را هرچه بيشتر از بيلانس بدور سازد، کانديد شده است. قهر و غضب او به وال ستريت در صورتي قانع کننده ميبود که براي آنها کاهش ماليات بيشتري را ارائه نمي نمود."

اما مسئولين مبارزات انتخاباتي مککين ميگويند پيشنهاد او براي کاهش ماليات بر سرمايه گذاريها، معاملات تجارتي و انکشاف بيشتر تجارت، اقتصاد کشور را تقويه خواهد نمود در حاليکه پيشنهادات اوباما براي بيشتر ساختن ماليات بر آنانيکه عايدات زياد دارند وهمچنان بالاي شرکتهاي توليدي، اقتصاد کشور را صدمه خواهد زد.

XS
SM
MD
LG