لینک های دسترسی

قوای خارجی يک رهبر محلی را در ارزگان کشت


پوليس افغانستان ميگويد عساکر بين المللي يک ولسوال و دو محافظش را در جنوب افغانستان بقتل رسانيدند.

پوليس امروز گفت روزي خان بارکزي ولسوال چورۀ ولايت ارزگان ديشب طي تصادم با قواي بين المللي کشته شد.

پوليس افغانستان گفت روزي خان بارکزي بمنزل يک دوست خود رفت که فکر ميکرد منزلش توسط تندروان طالب محاصره شده است.

پوليس ميگويد منزل اين شخص توسط قواي بين المللي محاصره گرديده بود و آنها اشتباهاً فکر کرده بودند که ولسوال و دو محافظش تندرو هستند.

بارکزي يک رهبر قبيلوي و دوست حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان بود. آقاي کرزي طي يک بيانيۀ کتبي مراتب تاسف خود را بخاطر قتل بارکزي ابراز داشته گفت اين قوماندان امنيۀ سابق ولايت از اثر يک سؤ تفاهم کشته شد.

قواي ناتو در افغانستان گفت واقعه را تحت تحقيق قرار داده است.

ناتو قبلاً در طول روز گفت که يکي از عساکر آن قوا امروز در يک حملۀ شورشيان در شرق افغانستان کشته شد. آن قوا مليت عسکر را افشا نکرد ولي اکثريت عساکر خارجي در شرق افغانستان امريکائي هستند.

ملل متحد امروز گفت خشونت در جنوب و شرق افغانستان، تقريباً ۷۰٪ کودکان بسن مکتب را از مکاتب دور نگهداشته است. مقامات ملل متحد و افغانستان ميگويند حد اقل ۲۳۰ معلم و شاگرد طي سال گذشته در جريان حملات تندروان کشته شده اند.

مقامات ملل متحد ميگويند خرابي اوضاع همچنان سبب شده که مرض فلج اطفال در منطقه شيوع يابد زيرا اين مناطق ناآرام به کارمندان صحي که بايد آنها را واکسين کنند، دسترسي ندارند.

دو داکتر سازمان صحي جهان بروز يکشنبه در يک حملۀ انتحاري کشته شدند. آنها در يک پروگرام واکسيناسيون فلج اطفال کار ميکردند.

XS
SM
MD
LG