لینک های دسترسی

زمستان امسال '9 مليون افغان را با کمبود شديد مواد غذایی مواجه خواهد ساخت'


کاروليتا گال خبر نگار روزنامۀ نيويارک تايمز از يکاولنگ باميان گزارش ميدهد که حاصلات نهایت کم زراعنی در سال جاری، زارعين در مناطق مرکزي و شمالي افغانستان را با فاقگی مواجه خواهد کرد.

و مقامات خيريه هشدار ميدهند که زمستان امسال نه مليون افغان را با کمبود شديد مواد غذاي مواجه خواهد ساخت.

مقامات ميگويند دلایل اين بحران بي سابقه بودن زمستان، متعاقب آن خشکسالی در قسمت های بزرگ کشور، خرابی وضع امنيت، فشار روز افزون باز گشت پناهندگان و تاثيرات افزايش قيم جهاني غذاست.

مامورين مسئول هشدار ميدهند که بحران مواد غذايی وضع بد امنيتی افغانستان را از اين هم بدتر خواهد ساخت.

موسسۀ خيرۀ آکسفم برتانوی وضع در ولايت دايکندي، يکي او مناطق بيحد دورافتاده در مرکز افغانستان را بررسی کرده و خواهان کمکهای های بين المللی قبل از ورود زمستان شد.

اين بررسی ها تا کنون در مناطق وسيع افغانستان انجام یافته است.

سيد محمد يک دهقان ۶۱ ساله در يکاولنگ ميگويد "در تمام سی سال جنگ، ما چنین یک حالت بد را ندیده بودیم. ما غذای کافي برای زمستان نداريم و ما مجبوريم براي پيدا کردن کار و کسب به شهر های ديگر برويم."

XS
SM
MD
LG