لینک های دسترسی

خط دیورند - 'منفجر شونده ترين نقاط در جهان امروز'


يکي از منفجر شونده ترين نقاط در جهان امروز خط ديورند است - يعني خط سرحدي ۲۶۴۰ کيلو متري کوهستاني بين افغانستان و پاکستان . اين خطي است که ايالات متحده و متحدين ناتوی آن در امتداد آن، با طالبان در جنگ اند و با امکان شکست نظامی مواجه ميباشند.

از بين تمام چالشهای که حکومت ايالات متحده در ماه جنوری سال آينده با ان مواجه خواهد بود، جنگ جاری در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان است که شايد مشکلترين و خطرناکترين چالش باشد.

این چالش و آزمون مشکلات دیگر چون فعاليتهای روسيه در منطقۀ فققاز،عروج ايران بحيث يک قدرت منطقوي، جستجو برای ستراتيتژي خروج با عزت از عراق، تاثير ناکامی عمليۀ صلح اسرائيل و عرب و حتي خطرات گرم شدن کرۀ زمين را احتمالا تحت شعاع قرار خواهد داد.

در سال ۱۹۴۷ وقتی هند برتانوی به پاکستان و هند منقسم شد، خط ديورند بحيث سرحد افغانستان و پاکستان برسميت شناخته شد. اما حکمروايان بعدي افغانستان اين موضوع را مورد بحث ميدانند. حتي حامد کرزی رئيس جمهور فعلی افغانستان خط ديورند را «يک خط نفرت » خواند، زیرا این خط پشتون ها را از هم جدا نموده است.

و روزنامۀ برتانوی گاردين مينويسد، ايالات متحده برای ثبات بخشيدن افغانستان از متحدين خود بيست مليارد دالر تقاضا نموده است. این در حالیست که پلانها برای اعزام هزاران عسکر بيشتر امريکايی به افغانستان روي دست گرفته شده است.

رابرت گيتس وزير دفاع ايالات متحده گفت ايالات متحده بررسی بنيادی ستراتيژی اش در افغانستان را تحت غور قرارداده است . اما پيام وي واضح است. او گفت ايالات متحده متوقعيست که کشور های که به افغانستان عساکر نمي فرستند بايد در عوض پول بپردازند.

XS
SM
MD
LG