لینک های دسترسی

مظاهرات جوانان کابل در روز جهانی صلح


علاوه بر تجلیل از روز جهانی صلح، ده ها از جوانان و محصلین در کابل طی یک راهپیمایی خواهان توقف جنگ در افغانستان گردیدند.

آنها از حکومت افغانستان نیروهای بین المللی و مخالفین مسلح تقاضا نمودند که برادر کشی را خاتمه بدهند.

آنها همچنان از نیروهای بین المللی تقاضا نمودند تا از کشته شدن افراد ملکی جلوگیری نموده و هنگام عملیات نظامی از دقت کار بگیرند.

رهبری گروة جوانان بیدار که این راهپیمایی را تنظیم نموده است، به تلویزیون آشنا گفت مردم از جنگ خسته شده اند و از همه جوانب در گیر تقاضا نمود تا بگذارند همه در صلح زندگی نمایند.

بگفتة وی قرار است در سایر ولایات نیز راهپیمایی هایی را تنظیم گردد.

همچنان بیشتراز یکهزار طفل در تپه مرنجان کابل با ترسیم تصاویر علیة جنگ از روز جهانی صلح تجلیل نمودند.
اطفال مؤسسه آشیانه در کابل در یک همایش وسیع اعلام نمودند که از جنگ نفرت داشته و به خاطر آینده بهتر و روشن به صلح نیاز دارند.

انجنیرمحمد یوسف مسوول موسسه آشیانه میگوید هدف از این حرکت اطفال این است که دیگر مردم با حملات -انفجار ها-ماین های کنار جاده وجنگ های مسلحانه به قتل نرسند.

اطفال آشیانه روی یک پارچه سفید تکه هزار متره تصاویری از ماین ها ودیگر وسایل را رسم نموده و بالای ان علامت چلیپارا میکشدیدند.

اطفال آشیانه از تمام سیاستمداران جهان به خصوص از مسوولین حکومت افغانستان تقاضا نمودند تا به خاطر صلح دایمی کار نموده وآینده اطفال بی سرنوشت این کشور وسایر کشور های جهان را تأمین نمایند.

آشیانه موسسه یی است که در آن ده ها طفل بی سرنوشت روی سرک تحت آموزش حرفه های مختلف قرار دارند.

XS
SM
MD
LG