لینک های دسترسی

مظاهرات هزاران آلمانی در رابطه با افغانستان


هزاران نفر بروز شنبه در شهر هاي برلين و ستوتگارت جرمني در اعتراض به سهمگيري المان در جنگ افغانستان، در يک راه پيمايي صلج آميز اشتراک کردند.

يک مجمع ۲۵۰ گروه صلح اين مظاهره را در تحت شعار "براي صلح مجال بدهيد، عساکر جرمني از افغانستان بيرون شوند" سازماندهي نموده بودند.

پوليس تخمين ميزند که حدود پنج هزار نفر در مظاهرات هر دو شهر اشتراک نموده بودند، با اينحال سازمان دهنده گان اين رويداد شمار بسيار بيشتر ازين را گزارش دادند.

رسانه ها گزارش ميدهند که مظاهرات مشابه در ساير شهر هاي اروپايي براه انداخته شد. منحيث بخشي از قواي تحت رهبري ناتو، حدود ۳۵۰۰ عسکر جرمني در افغانستان مستقر استند.


XS
SM
MD
LG