لینک های دسترسی

اختطاف ديپلومات ارشد افغان در پاکستان


مقامات در افغانستان و پاکستان ميگويند یک تعداد افراد مسلح ناشناس، جنرال قنسل افغانستان در شمالغرب پاکستان را اختطاف کرده اند.

يک تن از مامورین قنسلگری افغانستان ميگويد، بروز دوشنبه، حينکه حاجی عبدالخالق فراهی بسوي منزلش در پشاور روان بود، مورد حمله یک تعداد افراد مسلح قرار گرفت.

اختطاف کنندگان که لباس گدا ها را به تن داشتند، موتر ديپلومات افغانستان را در منطقۀ رهايشی حيات آباد متوقف نمودند.

قرار بود آقای فراهی منحیث سفير بعدی افغانستان در پاکستان تعين گردد.

در عين زمان، رحمن ملک، وزير داخلۀ پاکستان ميگويد، ریس جمهور و صدر اعظم آنکشور، در همان شامیکه در هوتل مريات در اسلام آباد بم انفجار گردید، میخواستند در هوتل غذا صرف کنند.

به گفته ملک، پلان صرف غذا در دقايق آخر تغییر نموده و مقامات پاکستانی تصمیم گرفتند به منزل صدر اعظم پاکستان غذا صرف کنند.

مقامات میگویند بم گذاری روز يکشنبه در هوتل مارییات در اسلام آباد که در آن حد اقل ۵۳ تن کشته شدند، کار تندروان مرتبط به القاعده میباشد.

در آن حمله حد اقل ۲۶۶ تن ديگر مجروح گردیدند.

XS
SM
MD
LG