لینک های دسترسی

جزئيات تازۀ در مورد بم گزاری در اسلام آباد


مقامات در هوتل مريات اسلام آباد پاکستان گزارش ها در مورد این را که رئيس جمهور و صدر اعظم آنکشور میخواستند در هوتل مرییات در شام انفجار غذای شب را صرف نمايند، رد کرده اند.

قبلا رحمن ملک، وزير داخلهٌ پاکستان گفته بود مقامات میخواستند نان شب را در هوتل مرییات صرف نمایند، اما تصمیم آنها در دقيقهُ آخر تغییر نمود و در عوض دعوت شام در منزل صدر اعظم پاکستان صورت گرفت.

مقامات، طالبان مرتبط با القاعده را مسول بم گزاری که در آن ۵۳ تن کشته شد، میدانند.

شبکه تلويزيوني العربيه امروز گفت يک گروه کمتر شناخته شده که خود را فداییان اسلام ميخواند مسئوليت اين انفجارات را ادعا کرده است.

به گفته تلویزیون العربیه ادعای مسولیت این انفجار زریعه یک آديو تيپ که از طريق تلفن به خبر نگار العربيه در اسلام آباد شنوانده شده است، صورت گرفته است.

موثقيت اين تيپ بطور مسقل تائيد نشده است.

XS
SM
MD
LG