لینک های دسترسی

تمدید ماموریت قوای تحت رهبری ناتو در افغانستان


شورای امنیت ملل متحد به روز دوشنبه به اتفاق آراء قوای تحت رهبری ناتو را در افغانستان بمدت یک سال دیگر تمدید نمود.

شورای امنیت همچنان راجع به افزایش تلفات ملکی در جریان عملیات نظامی ناتو در افغانستان، بطور جدی اظهار نگرانی نمود.

در یک خبر دیگر، اردوی ایالات متحده امروز سه شنبه برای اولین بار به شماری از زندانیان مظنون در افغانستان اجازهء ملاقات با خانواده هایشان را داد.

پنج خانواده امروز توسط کمیتهء بین المللی صلیب سرخ به پایگاه هوایی بگرام در چهل و هشت کیلومتری شمال کابل انتقال داده شده و به مدت یک ساعت برایشان اجازه داده شد تا با خویشاوندان زندانی شان را ملاقات نمایند.

وساطت این ملاقات را صلیب سرخ بر عهده دارد.

نظامیان امریکایی از اظهار جزئیات بیشتر در این مورد خود داری ورزیده اند.

این نخستین باریست که چنین ملاقات میان مظنونین زندانی در پایگاه امریکایی در افغانستان و خانواده هایشان صورت میگیرد.

XS
SM
MD
LG