لینک های دسترسی

تمدید ماموریت فرانسه در افغانستان با تجهیزات و قوای بیشتر


باوجود تلفات نظامی در افغانستان، قانونگذاران فرانسوی روز دوشنبه رای دادند تا ماموریت شانرا همراه با تجهیزات و قوای بیشتر در آن کشور تمدید نمایند.

وکلای فرانسوی با رای 343 بر 210 بر مخالفت حزب سوسیالیست غلبه کرده، تصویب نمودند تا نیرو دوهزار و شش صد نفری آن کشور ماموریت خود را در افغانستان ادامه دهد. مجلس سنا که اکثریت آن از حزب برسراقتدار UMP است نیز این اقدام را در آخر روز دوشنبه تصویب نمود.

این رای گیری در حالی صورت گرفت که حداقل دو هزار تن در اخیر هفته در پاریس علیه حضور نیرو های آن کشور در افغانستان مظاهره نمودند.

مخالفت علیه حضور آنها زمانی عوج گرفت که طی یک حمله شورشیان در ماه آگست ده عسکر فرانسوی کشته شد. حکومت فرانسه گزارش های را که گویا آنها کاملاً آماده نبودند، رد میکند.

و روز دوشنبه فرانکوس فیلون صدر اعظم فرانسه اعلام نمود که حضور نیرو ها در آن کشور خشونت زده تقویت میبخشد.

"حکومت نتنها 100 تن عسکر دیگر را اعزام خواهد کرد بلکه هلیکوپتر ها، وسایط خودرو (که شامل طیاره و موتر های بی سر نشین میباشد و سایر تجهیزات را نیز ارسال میدارد. سه هزار نیروی فرانسوی قسمتی از 70 هزار نیرو قوی بین المللی در آنجا میباشد."

بحث روی حضور بیشتر نیرو ها در افغانستان در کشور های دیگر اروپایی، بشمول جرمنی نیز جریان دارد.

بیش از پنج هزار تن در برلین و ستاتگارت روز شنبه علیه دوام حضور نیرو های جرمنی در افغانستان دست به تظاهرات زدند. قرار است مجلس سفلای پارلمان جرمنی در ماه اکتوبر بخاطر افزایش یک هزار تن در نیروی 3500 نفری آن کشور در افغانستان رای بدهد.

XS
SM
MD
LG