لینک های دسترسی

گیتس: هشدار علیه گسترش قوای خارجی در افغانستان


يک هفته قبل قوماندان ارشد ايالات متحده و ناتو در افغانستان براي حد اقل ۱۰ هزار عسکر اضافی تقاضا نمود، ولی رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده حالا عليه گسترش سريع نظامی امريکا در آنکشور هشدار داده است.

آقاي گيتس طی يک جلسۀ استماعيه در برابر کميتۀ خدمات نظامي سناء بروز سه شنبه گفت گسترش سريع نظامی در کشوری که دارای تاريخ مقاومت بمقابل قوای خارجي است، نتيجۀ منفي خواهد داشت.

وی گفت ايالات متحده بايد در عوض باید روی توسعۀ اردوی ملي افغانستان کار کند.

گيتس همچنان گفت ايالات متحده تا نيمه سال آينده قواي کافي را در اختيار نخواهد داشت که به تقاضیي ناتو برای سه هزار قوای محارب اضافی در افغانستان پاسخ گويد.

اما وي هشدار داد که عساکر اضافي به تنهايي شورشها را شکست نخواهد داد. گيتس ميگويد خشونت و نا امنی در افغانستان تا زمانی ادامه خواهد يافت که پناه گاه های شورشيان در مناطق قبايلي پاکستان موجود باشند.

XS
SM
MD
LG