لینک های دسترسی

انفجار بم کنار جاده دو مقام دولتی را در قندهار به هلاکت رساند


پوليس در جنوب افغانستان ميگويد انفجار يک بم کنار جاده رهبر و آمر پوليس يک ولسوالي را بهلاکت رسانيد.

مطيع الله خان، آمر پوليس ولايت قندهار امروز سه شنبه گفت موتر حامل مقامات دولتی ولسوالي راجستان دیروز دوشنبه با يک بم کنار جاده اصابت کرد و انان را به هلاکت رسانید. چهار محافظ آنها زخمی شدند.

در يک انکشاف ديگر، شورای امنيت موسسۀ ملل متحد روز دوشنبه موافقه کرد تا معياد خدمت عساکر تحت رهبري ناتو در افغانستان را يکسال ديگر تمديد نمايد.

در فيصله نامۀ که با اکثريت کامل شورای امنيت بتصويب رسيد، در مورد افزايش در تعداد تلفات اهالي ملکي، در نتيجۀ عمليات ناتو عليۀ تندروان، نگراني جدي اظهار شده است.

فيصله نامۀ شوراي امنيت حاکيست که قواي ناتو در افغانستان با تهديدات روبه افزايش طالبان، القاعده و سايرتندروان مواجه است.

قطعنامه اينرا درک ميکند که قواي ناتو سعي دارد تلفات اهالي ملکي را به کاهش دهد. از ناتو تقاضا شده است تا در اين زمينۀ سعي بيشتر بخرچ دهند.

روسيه بر شوراي امنيت فشار آورد تا در متن اين قطعنامه مشکل تلفات اهالی ملکی را شامل سازد.

حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان مدت ها است که از تلفات اهالی ملکی در اثر عمليات قواي بين المللي شکايت کرده و گفته است که اين کار ، حکومت او را ضعيف ميسازد.

قطعنامۀ ملل متحد مدت خدمت قوای ناتو در افغانستان را تا ماه اکتوبر سال ۲۰۰۹ تمديد کرد.

XS
SM
MD
LG