لینک های دسترسی

صدر اعظم تازۀ انتخاب شدۀ جاپان - تعهد تجدید ماموریت بحری در جنگ علیه دهشت افگنی


صدر اعظم تازۀ انتخاب شدۀ جاپان ميگويد، تلاش خواهد کرد ماموريت «غير محبوب» قواي بحري جاپان در جنگ علیه دهشت افگني قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان را تمدید نماید.

تارو آسو، صدراعظم جاپان امروز چهارشنبه گفت اين ماموريت براي افغانستان، ايالات متحده و يا پاکستان نيست. او گفت مسئوليت جاپان بحيث يک عضو جامعۀ بين المللي، جنگ عليۀ دهشت افگنيست.

ماموريت قواي بحري جاپان در بحر هند، در پهلوي حمايت لوژستيکي به عساکر ايالات متحده، در افغانستان مواد سوخت نيز فراهم ميدارد.

پارلمان جاپان در ماه جنوري لايحۀ را به تصويب رسانيد که به اين ماموريت صلاحيت مجدد ميداد. اين ماموريت سال گذشته به دلیل مخالفت با تمدید این ماموریت در پارلمان جاپان، متوقف شده بود.

قانون گذاران مخالف جاپانی استدلال ميکردند که اين ماموريت فاقد يک معياد معينه از جانب ايالات متحده بوده و درعين زمان، تخطي از فقرۀ مندرجۀ صلح جويي جاپان در قانون اساسي آنکشور است که جاپان را از شموليت در جنگ ماوراي ابحار منع ميکند.

جاپان از سال ۲۰۰۱ بدين سو، باساس قانونيکه به جاپان اجازه ميداد در عمليات بعد از ۱۱ سپتمبر۲۰۰۱ سهمگيري نمايد، براي قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان، مواد سوخت فراهم ميکند.

XS
SM
MD
LG