لینک های دسترسی

پوليس هند یک تعداد دیگری را به ارتباط بم گزاری در  بمبیی دستگیر کرد


پوليس در هند پنج مظنون ديگر را در ارتباط به يک سلسله انفجارات مرگبار در دو شهر، باز داشت کرده است.

حسن غفور، قوماندان امنيه امروز چهارشنبه گفت مظنونين باز داشت شده در شهر مامبي (بمبیی) اعضاي يک گروه اسلامي بنام مجاهدين هندي اند.

غفور گفت يکي از باز داشت شدگان طراح حملات در دهلي جديد و شهرغربي گجرات است.

مجاهدين هندي گفته اند که آنها در عقب حملۀ ۱۳ سپتمبر در بازار هاي مزدحم در پايتخت قرار داشته اند که در جريان آن حد اقل ۲۲ تن کشته شدند.

اين گروه همچنان ميگويد در عقب يک سلسله انفجارات در ماه جولاي نيز قرار داشته اند که طي آن حد اقل ۴۵ نفر در گجرات کشته شدند.

آمر امنيه گفت مقامات با اين باز داشتهاي تازه توسط کشف ایمیل (نامه های الکترونیکی) که نشان ميداد هدف بعدي آن گروه شهر ممبي است، ضربۀ جدي يي بر فعاليتهاي دهشت افنگي وارد نموده اند.

او همچنان گفت که سه تن از اين مظنونين در کشور هاي دشمن تربيه و تمرين ديده اند.

پوليس هفتۀ گذشته گفته بود مجاهدين هندي از گروه تندرو «لشکر طيبۀ» مستقر در پاکستان حمايت دريافت ميداشتند.

XS
SM
MD
LG