لینک های دسترسی

کرزی: افغانستان درگیر بد ترين خشونت در منطقه است


حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان ميگويد، کشورش با هيچ چالشي به جز از دهشت افگنی بين المللي، مقابل نيست.

آقاي کرزی در بياناتش در مجمع عمومي موسسۀ ملل متحد گفت، در سال جاری کشورش با يک تعداد زیادی مشکلات و چالشهای عمده مواجه بوده است.

رهبر افغانستان در دومين روز جلسات يک هفته مجمع عمومی صحبت ميکرد گفت قوای دهشت افگن حملات و بيرحمی هايشان را بطور قابل ملاحظۀ افزايش بخشيده اند و در پناهگاه هايشان از آزادی کاملی بر خورد دار میباشند.

او گفت افغانستان بد ترين خشونت را تجربه ميکند و اینکه دهشت افگنی در سراسر منطقه، مانند آتش بدون کنترول، گسترش يافته است.

او گفت بم افگنی در سفارت هند در کابل، حملات بر شهر هاي بنگلور و احمد آباد هند و انفجار روز شنبه به هوتل مریيات اسلام آباد از پريشان کننده ترين وقایع دهشت افگنی است.

در فهرست خطابه دهندگان امروز چهارشنبه در مجمع عمومي، اسماي روساي جمهور مکسيکو، اسرائيل و کولمبيا وهمچنان ون جياباو صدراعظم چين قرار دارد.

رئيس جمهور بش روز سه شنبه آخرين خطابه اش را در مجمع عمومي ايراد کرد.

وي دربارۀ جنگ عليۀ دهشت افگني درعراق وافغانستان صحبت کرده گفت ملل متحد وساير سازمان هاي چندين مليتي بايد براي مقابله با بنياد گرايي اقدامات عاجل نمايند.

XS
SM
MD
LG