لینک های دسترسی

خانم کاکر - کسب لقب ملالی، قهرمان ملی افغان در قرن 19 علیه تجاوز انگلیس


شورشیان طالب، یکی از برجسته ترین زنان پولیس را در قندهار به ضرب گلوله کشتند.

خانم ملالی کاکړ که چهل سال عمر داشت، رئیس اداره مبارزه با جرایم علیه زنان در شهر قندهار بود.

گروه طالبان مسئولیت این قتل را برعهده گرفته اند.

بر خانم کاکړ که لقب ملالی، قهرمان ملی افغان که در قرن ١٩ به اردوی متزلزل افغان پیوست و باعث شکست قوای متجاوز انگلیس شد، گذاشته شد.

او در سن ١٥ سالگی به قوای پولیس افغان پیوست و رویا های والدش را که او هم یک افسر پولیس بود، دنبال نمود. اما بعد از آنکه طالبان حاکمیت را در افغانستان بدست گرفتند، او از رفتن به وظیفه محروم شد.

خانم کاکر: "‎ من در جریان جنگ به رهبری ایالات متحده بیکار بودم و در زمان سلطه طالبان کار نمیکردم زیرا در زمان حاکمیت طالبان حقوق زنان پایمال شده بود، شخصاً نمیخواستم با آنها کار نمایم."

تندروان اغلباً پروژه ها، مکاتب و حرفه های را که توسط زنان اداره میشود، هدف قرار میدهند‏.

خانم کاکړ بعد از سرنگوني طالبان در سال ٢٠٠١ دوباره به وظیفه اش بازگشت.

او منحیث یگانه خام پولیس در قندهار در پهلوی توقیف زنان مجرم وظایف دیگری نیز داشت که از آنجمله اداره ای زندان زنان و کمک با همکارانش در بخش تلاشی زنان بود.

خانم کاکړ که ازداوج نموده و مادر شش فرزند بود، ٢۴ ساعت حاضر به خدمت بود و بعضی اوقات در روز ١٥ ساعت کار میکرد.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قتل ملالی را محکوم نموده و اتحاد اروپایی آنرا ‏"‎وحشت توسط یک حمله ای بیرحمانه"‎ بر خانک کاکړ‏ خطاب کرده است.

ملالی کاکړ به بطور منظم بخاطر شجاعت اش درمحافظه کار ترین و مرد سالار ترین ولایت افغانستان در رسانه ها مطرح میشد.

XS
SM
MD
LG