لینک های دسترسی

المرت: بر قراری صلح با فلسطینیان مستلزم خروج اسرایل از همه اراضی اشغال شده است


ايهود المرت صدر اعظم اسرائيل ميگويد هرگاه اسرائيل خواسته باشد با فلسطينيها صلح کند، بايد از تقريباً جميع اراضي ساحل غربي و بيت المنقدس شرقي خارج گردد.

صدر اعظم اسرائيل با اين گفته موقف و دوره زندگي سياسي تقريباً ۳۵ ساله خودرا معکوس ساخت.

ايهود المرت که مصاحبه توديعي او امروز دوشنبه نشر شد، به روزنامه « يديوت ارونوت» اسرائيلي گفته است که طي ده ها سال مايل نبوده به واقعيت امر در تمامي اعماق آن بنگرد.

آقاي المرت همچنان گفته است که اسرائيل براي نيل به صلح با سوريه مجبور است از مناطق گولان (ارتفاعات) خارج گرد.

هنوز روشن نشده است که اين تبصره هاي صدر اعظم اسرائيل بر مشي حکومت اسرائيل چه تاثير خواهد داشت. چون او خود محتمالا بزودي حکومت را ترک خواهد گفت.

آقاي المرت استعفي خود را به تاريخ ۲۱ سپتامبر اعلام کرد و انتظار ميرود مقام اش را در صورتيکه رهبر جديد حزب قديمه او قادر شود حکومت جديدي را تشکيل بدهد، ترک بدهد.

XS
SM
MD
LG