لینک های دسترسی

عبدالرحیم وردک - پیشنهاد طرح ایجاد یک نیروی مشترک


در حالیکه دولت افغانستان همراه با نیرو های بین المللی از اقدامات پاکستان جهت ختم فعالیت تندروان و حملات از ماروای سرحد رضایت کامل نداشته، مقامات ارشد امنیتی افغان طرح ایجاد یک قوای سه جانبه را با مقامات امریکایی پیشنهاد نموده است.

عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان میگوید عدم موجودیت یک استراتیژی موثر از جانب دولت افغانستان و جامعه جهانی در آن کشور باعث شده است وضع امنیتی بدتر و مقاومت نیرو های مخالف قوی تر گردد.

"ما شاهد انکشافات چشمگری از جانب دشمن هستیم. آماده گی های گسترده، تمرینات بهتر، منابع و تجهیزات زیاد، تخنیک های جدید، پلان گزاری های مغلق، قومانده، کنترول و هماهنگی پیشرفته که همه این نشان دهنده قابلیت روز افزون و حمایت متحدانه میباشد."

آقای وردک که در بنیاد هریتج در واشنگتن در جمع مامورین نظامی امریکایی، تحلیل گران و خبرنگاران صحبت میکرد گفت در سال جاری بیشترین تلفات نظامیان و غیرنظامیان را کشور او متحمل شده و بیشترین تعداد جنگجویان داخلی و خارجی علیه حکومت افغانستان در آن کشور مستقر میباشند.

آقای در رابطه به ایجاد یک نیروی مشترک افغانستان، پاکستان و ایالات متحده گفت تا هنوز با جانب پاکستانی این موضوع مطرح نشده است.

"فکر میکنم تا هنوز در مراحل بسیار ابتدایی باشد. باید روی جزیات بیشتر کار کنیم که نیاز بوقت دارد. وهمچنان همه باید موافقه نمایند."

آقای وردک گفت هدف ایجاد این نیرو های سه گانه جنگ با تندروان در سرحدات است تا همه شرکا بخاطر نابود سازی آنها چه در داخل افغانستان، پاکستان و یا مناطق سرحدی دست آزاد داشته باشند.

او گفت یک دلیل عمده ایجاد چنین قوا مسله تمامیت ارضی میباشد که اشاره به مخالفت پاکستان علیه عملیات نیرو های خارجی در مناطق قبائلی در آن کشور میباشد. آقای وردک گفت حکومت او و نیرو های بین المللی هیچگاهی نمیتواند دهشت افگنان را از بین ببرند مگر اینکه به لانه های مصون آنها دسترسی پیدا نمایند.

مانند سایر مقامات دولتی افغانستان، آقای وردک نیز به لحن انتقاد آمیز اما غیر مستقیم از همکاری پاکستان در جنگ علیه ضد شورشیان گفت، مدارکی دارند که نشان دهنده همکاری غیر مخلصانه میباشد.

آقای وردک ایجاد اردوی ملی افغانستان و پیشرفت های مرتبط به آنرا تبارز داده یکی از بزرگترین دست آورد های چند سال اخیر خوانده گفت یگانه ارگانی که بشکل متوازن و هرجانبه رشد کرده و خدمت میکند تاسیسات مربوط به اردوی ملی آن کشور است که به گفته او تا ختم سال جاری تعداد عساکر آن به 80 هزار میرسد.

او گفت به اساس طح جدید تعداد مجموعی عساکر آن تا سال 2012 به 134 هزار نفر خواهد رسید.

در رابطه به رشد بطی قوای هوایی افغان آقای وردک به صدای امریکا گفت در نظر گرفته شده تا نوسازی این بخش را تسریع دهند ولی او گفت به اندازه که نیاز بود پیشرفت صورت نگرفته است.

آقای وردک گفت از حضور و افزایش در تعداد نیرو های خارجی در افغانستان استقبال میکند ولی با یاد از چالش های امنیتی، اقتصادی و سیاسی که کشورش با آن درگیر است اصرار ورزید که در دراز مدت تنها راه حل برای تحکیم ثبات و استحکام بدوش سپردن مسولیت و وظیفه به دولت افغانستان میباشد.

XS
SM
MD
LG