لینک های دسترسی

کانديدان کرسی رياست جمهوری - پیشنهاد معیار های جدید در جهت نجات بحران اقتصادی


در حاليکه رهبران کانگرس روي يک پلان نجات مالي مصروف گفت و شنود و تبادل نظر اند، کانديدان کرسي رياست جمهوري از هر دو حزب عمدۀ ايالات متحده، بخاطر کاهش بحران اقتصادي، معيار هاي موقتي اقتصادي را پيشنهاد کرده اند.

سناتور براک اوباما از حزب ديموکرات و سناتور جان مککين از حزب جمهوری خواه امروز سه شنبه پيشنهاد کردند که محدوديت بر ذخاير بانک که توسط حکومت تضمين شده است بايد از صد هزار دالر به ۲۵۰ هزار دالر افزايش داده شود.

آنها گفتند که اين کار تشبثات کوچک تجارتی را کمک خواهد کرد.

اوباما و مککين بعد از آنکه مجلس نمايندگان پلان ۷۰۰ مليارد دالري نجات اقتصادي را بروز دوشنبه رد کرد، از اعضاي کانگرس تقاضا نمودند که کار بر پلان نجات مالي را دوام دهند.

اوباما ميگويد، فکر نميکند که طرح يک پلان کاملاً جديد، موفق باشد.

مککين که از شهر آيوا، با شبکۀ خبري سي، ان ان، صحبت ميکرد پيشنهاد نمود که وزارت خزائن بايد قروض مواجه به مشکلات را خريداري کند.

XS
SM
MD
LG