لینک های دسترسی

مکرنن: وضع خشونت در  افغانستان احتمالا بد تر خواهد شد


قوماندان جديد منطقوي قواي ايالات متحده در افغانستان ميگويد، احتمال دارد که خشونت در آنکشور قبل از بهتر شدن، بد تر شود.

جنرال ديڤيد مکرنن، امروز چهارشنبه در وزارت دفاع به خبرنگاران گفت که براي جنگ با تندروان طالبان و آوردن ثبات به افغانستان عساکر بيشتر و کمک اقتصادي بيشتر نياز است.

اين قوماندان نظامي امريکايي علاوه ميکند در حاليکه حملات در شرق و جنوب افغانستان افزايش مييابد، جنگجويان بيشتري با تندروان ميپيوندند.

قرار است جنرال مکرنن امروز چهار شنبه بعد ازساعت دوی بعد از ظهر بوقت واشنگتن، با رئيس جمهور بش ملاقات کند.

تبصره هاي وی انعکاس دهندۀ بيانات اين هفته جنرال ديڤيد پطريس به خبر نگاران است که گفته است جنگ عليۀ خشونتهاي طالبان براي عساکر بين المللي يک چالش باقي خواهد ماند.

قرار است پطريس ماه آينده، قومانداني عساکر امريکايي را در شرق ميانه و افغانستان عهده دار شود.

اين تبصره ها قبل از جلسۀ بعد از ظهر امروز چهارشنبه بوقت محل در واشنگتن بين جورج بش رئيس جمهور و جنرال ديڤيد مکرنن قوماندان قواي امريکا و ناتو در افغانستان بعمل آمده است.

مامورين ايالات متحده ميگويند حکومت رئيس جمهور بش ستراتيژي نظامي خود در افغانستان را تحت غور قرار ميدهد.

رئيس جمهور بش اخيراً خروج هشت هزار عسکر امريکايي را از عراق اعلام داشته بود تا بتواند عساکر بيشتري به افغانستان اعزام شود.

امسال مرگبار ترين سال براي عساکر خارجي از زمان تهاجم سال ۲۰۰۱ در افغانستان بوده است.

در جريان ۹ ماه، بيش از ۲۲۰ عسکر امريکايي شامل ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان بقتل رسيده اند.

در اوايل هفته ، ملل متحد گزارشي را نشر کرد که درآن گفته شده که بان کي مون منشي عمومي موسسۀ ملل متحد ميگويد،امنيت در افغانستان در جريان حد اقل شش ماه گذشته بطور قابل ملاحظۀ بد تر شده است .

گزارش ملل متحد ميرساند که واقعات امنيتي در ماه آگشت به ۹۸۳ واقعه رسيده بود که بلند ترين از سال ۲۰۰۱ ميباشدو ۴۴ در صدْ افزايش را در مقايسه با عين مدت در سال ۲۰۰۷ نشان ميدهد.

آقاي بان از جامعۀ بين المللي تقاضا کرد تا براي کمک درباز سازي افغانستان تعهدات شانرا عملي نمايند.

در يک گزارش ديگر آمده که برادر ديپلومات افغانيکه در شمال پاکستان اختطاف شده بود اين ادعا هاي پاکستان را تکذيب ميکند که وي آزاد شده است. عبد الخالق فراهي توسط حملۀ کنندگان ناشناس نزديک دوهفته قبل هنگام سفر به شهر پشاور اختطاف شده است .

غلام نبي فراهي، بردار فراهي به صداي امريکا گفت که وي هنوز در قيد طالبان بسر ميبرد وآزاد نشده است.

XS
SM
MD
LG