لینک های دسترسی

رادیوی هسپانوی - گزارش تسلیح طالبان توسط دستگاه استخبارات پاکستان


يک راديوي هسپانوي گزارش ميدهد که يک سند نظامي استخباراتي هسپانوي را بدست آورده که ادارۀ استخباراتی پاکستان را بکمک در تسليح تندروان طالبان در افغانستان ملزم نشان ميدهد.

راديوي کادينا سر، امروز چهارشنبه گفت اين گزارش ادعا ميکند که ادارۀ استخبارات مرکزي پاکستان يعني آى، اس، آي، تندروان طالب را در زمنيۀ آلات منفجرۀ ساخت خانه کمک کرده است.

راديو ميگويد، آن بم ها بايد در اقدامات ترور استفاده ميشد.

يک کاپي اين گزارش که بسال ۲۰۰۵ ميرسد و روي آن مخفي نوشته شده در وب سايت راديو کادينا سرز موجود است.

در ساير خبر ها، برتانيه از فرزندان ديپلومات اختطاف شدۀ افغانستان که در پاکستان زندگي ميکنند با در نظر داشت بم افگني وسيع هفتۀ گذشته در هتل مريات اسلام آباد، خواسته تا به کشور شان افغانستان برگردند.

در يک خبر ديگر، مقامات طالبان اين گزارشها را تکذيب کرده اند که بيت الله محسود رهبريک گروه تندرو در پاکستان وفات يافته است. قبلاً منابع امنيتي در پاکستان گفته بودند که محسود مريض است و روز سه شنبه ميگفت که اوبعد از مريضي طولاني وفات يافته است .

محسود رهبر گروه تحريک طالبان، جنبش عمدۀ طالبان پاکستاني مستقر در مناطق قبايلي وزير ستان جنوبي همسرحد با افغانستان است.

اين گروه مسئول بم افگني هاي انتحاري و اختطاف ها و قتلهاي طرفداران حکومت بوده است.

پرويز مشرف رئيس جمهور سابق پاکستان محسود را مسئول سازماندهي قتل بينظير بهوتو صدراعظم سابق پاکستان قلمداد نموده است.

در ماه اپريل حکومت جديد مذاکرات صلح را با تندروان وفادار به محسود آغاز نمود.

XS
SM
MD
LG