لینک های دسترسی

مجلس سنای ايالات متحده لايحۀ 'نجات اقتصاد' را تصويب کرد


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده از اعضاي مجلس نمايندگان کانگرس تقاضا ميکند تا از مجلس سنا پيروي کرده و لايحۀ تعديل يافتۀ پلان بزرگ حکومت را براي نجات نظام مالي کشور تصويب نمايند.

مجلس سنا ديشب با اکثريت قابل ملاحظۀ آرا پلان ۷۰۰ مليارد دالري حکومت را تصويب کرد. براک اوباما، کانديد ديموکرات ها و جان مکين، کانديد جمهوريخواهان، هردو، منحيث سناتوران بطرفداري ازين اقدام راي دادند.

اين لايحه بحکومت صلاحيت ميدهد تا سرمايه گزاري هاي نامعقول مرتبط به قروض خانه ها را از شرکت هاي مالي خريداري نمايد. طرفداران لايحه ميگويند از بين بردن اين سرمايه گزاري هاي نامعقول سلامت بانک ها و شرکت هاي مالي را اعاده نموده و بانک ها را تشويق خواهد کرد بهمديگر قرضه بدهند.

بدين ترتيب قيود بر قرضه دهي که رکود اقتصادي را سبب خواهد شد، کاهش مييابد.

اعضاي مجلس نمايندگان يک شکل قبلي اين لايحه را بروز دوشنبه رد نموده، يک سقوط يک تريليون دالري را در ارزش بازار اسهام ايالات متحده سبب گرديدند. رئيس جمهور ميگويد اين لايحه براي امنيت مالي هر امريکائي حتميست.

XS
SM
MD
LG