لینک های دسترسی

قيود بر گشت و گزار قبل از راه پیمایی برای استقلال در کشمير


مامورين کمشير تحت کنترول هند در آستانۀ راه پيمايي طرفدار استقلال که بروز دوشنبه توسط جدايي طلبان مسلمان کشمير در نظر است، قيود شديد گشت و گزار را به اجراء در آورده است.

پوليس با استفاده از بلند گو ها از ساکنين شهر خواست از منازل شان بيرون نشوند.

مامورين ميگويند هزاران عسکر در ساحه جابجا شده اند.

بروز شنبه مامورين يک ممنوعيت يک ماهه را گردهم آيي بيش از پنج نفر را در منطقه وضع نمود.

ياسين ملک رهبر جدايي طلب کشمير برو شنبه سوگند ياد نمود که به راهب پيمايي کتلوي روز دوشنبه ادامه خواهد داد.

او ميگويد مظاهره چيان همۀ قيودات را براي موفقيت اين راه پيمايي ناديده خواهند گرفت.

پوليس يک سيد علي گيلاني يک رهبر ديگر جدايي طلب را در آستانۀ مظاهرات مجوزه در قيد منزل قرار داده است.

کشمير در بين پاکستان و هند منقسم گرديده است، اما هردو بر آن ادعا دارند. طي ماه هاي اخير اين سرزمين محل بعضي از بزرگترين مظاهرات طرفدار استقلال از سال ۱۹۸۹ بوده است که جدايي طلبان اسلامي جنگ شانرا براي استقلال کشمير از هند و يا يکجا شدن با پاکستان آغاز نمودند.

XS
SM
MD
LG