لینک های دسترسی

دستگیری قوماندان ارشد طالبان در ارزگان


يک قوماندان طالبان بعد ازانکه به جنگ نکردن بمقابل حکومت افغانستان وعده داده بود بار ديگر در ميدان نبرد گرفتار گرديد. ستيڤ هرمن خبرنگار صداي امريکا از کابل گزارش ميدهد که اين سومين باريست که اين قوماندان بدست حکومت مي افتد.

قواي بين المللي تعاون امنيتي در افغانستان ميگويد قواي برهبري ناتو يک قوماندان جبهۀ طالبان را که با رهبري شورشيان ارتباط دارد گرفتار نموده است.

ناتو اعلان نمود که ملا سخي داد مجاهد و يک شورشي ديگر بدون اينکه فير مرمي صورت گيرد در ولايت اروزگان گرفتار گرديد. به اساس معلومات قواي ناتو و افغان آقاي مجاهد رهبري يک گروه عمده را بعهده داشت.

يک مامور عاليرتبۀ وزارت داخله به صداي امريکا گفت آقاي مجهد در مرکز و اطراف شهر ترين کوت مرکز ولايت اروزگان گروه هاي انتحاري را بطور مخفيانه رهبري مينمود.

اين مامور حکومت افغانستان که نخواست اسمش را ذکر نمايد گفت آقاي مجاهد به وعده ايکه در سال ۲۰۰۴ بعد از گرفتاري و تحقيقش داده بود تا با حکومت انتخابي افغانستان راه آستي را پيش گرفته و به آن مخالفت ننمايد، وفا ننمود.

در همان سال آقاي مجاهد با تيلفون دستي اي گرفتار گرديد که دران نمرات تيلفون رهبريت طالبان بشمول ملا عمر رهبر اين جنبش موجود بود. گفته ميشود آقاي مجاهد خسربرۀ ملا عمر نيز ميباشد.

وحيد مژده مامور رسمي وزارت خارجه در دوران پنج سال حاکميت طالبان در افغانستان به بخش خبري صداي امريکا گفت بسيار از طالبان گرفتار شده پافشاري مينمايند که آنها اصلاح شده اند اما در حقيقت بعداً آنها به حيات جنگي شان باز گشته اند.

"بلي، اين ادعا در بين طالبان عام است. وقتي آنها از حبس رها ميشوند دوباره به جبهه باز ميگردند. من بعضي ازين قبيل طالبان را مي شناسم که از گوانتانامو رها گرديده اند و دوباره به جبهۀ جنگ باز گشته اند."

اين سومين باريست که آقاي مجاهد گرفتار ميگردد. او در سالهاي ۱۹۹۰ از جانب قواي اتحاد شمال چندين سال در قيد نگه داشته شد. او بعداً در تبادلۀ اسرا بين طالبان و اتحاد شمال آزاد و به پوست دولتي در زمان طالبان مقرر گرديد.

در عين حال وزير دفاع افغانستان ميگويد اردوي امريکا وعده نموده است که اقدامات شانرا براي کاهش تلفات ملکي ناشي از حملات هوايي عليه شورشيان افزايش ميدهند.

عبدالرحيم وردک همچنان ميگويد که جامعۀ بين المللي افزايش اردوي افغان به ۱۳۴ هزار عسکر را منظور نمود. در حال حاضر بيش از ۶۰هزار عسکر خارجي در افغانستان مستقر استند.

وزير دفاع امروز يکشنبه به خبرنگاران گفت که جنگ عليه طالبان تنها از طريق نظامي برده شده نميتواند.

در يک خبر جداگانه، قوماندان ارشد نظامي برتانيه در افغانستان ميگويد جنگ عليه طالبان برده شده نميتواند و گروه طالبان شايد بخشي از يک راه حل دراز مدت براي کشور باشد.

نشريۀ سندي تايمز از دگروال مارک کارليتون سميت نقل قول ميکند که ميگويد که هدف جنگ بايد کاهش شورشها به يک سطح قابل کنترول باشد.

کارليتون سميت اضافه نمود که اگر طالبان براي مذاکرات در مورد يک راه حل سياسي آماده باشند، دقيقاً اين نوع پيشرفت است که به چنين شورشها پايان ميبخشد.

XS
SM
MD
LG