لینک های دسترسی

گفت و شنود با امریکا


اکنون شما میتوانید با امریکا (به زبان انگليسی) در موارد مختلف، به شمول انتخابات امریکا و بحث و مناظره های انتخاباتی، از طریق صفحات ما، به شکل زنده 'چت' و یا سخنرانی نمایید.

به تاریخ هشتم و شانزدهم ماه اکتوبر، همزمان با جریان مناظره های تلويزيونی کاندید های رياست جمهوری امریکا، از طريق گفت و شنود با امريکا با ديگر کاربران اينترنتی صدای آمريکا 'چت' کنید.

XS
SM
MD
LG