لینک های دسترسی

بازار اسهام در سراسر جهان بروز دوشنبه نزول نمود


بازار اسهام در سراسر جهان بروز دوشنبه نزول نمود. سرمايه گذاران در تشويش اند که بحران تأمين کريدتي که در ايالات متحده بوجود آمده به ديگر نقاط جهان سرايت خواهد نمود و بزودي بانک هاي عمدۀ اروپائي را نيز بزوال مواجه خواهد ساخت.

در آسيا بازار اسهام نيکي توکيو به پائين ترين سطح آن در چهار سال گذشته پائين آمد و بازار اسهام هنگ سنگ هانکانگ، پنج فيصد پائين بود.

بازار هاي اسهام در اروپا نيز نزول کرد. بازار اسهام در انگلستان، فرانسه و آلمان در تبادلۀ امروزي اش در يک نقطه بيشتر از ۵فيصد ارزشش را از دست داد.

تبادلۀ عمدۀ اسهام روسيه بطور مؤقت بسته شد چون تبادلۀ اسهام دران بازار در يک نقطه بيش از ۱۵ فيصد ارزشش را از دست داد.

تشويشها در مورد وضع عمومي اقتصاد جهاني به قيمت نفت نيز تأثير منفي نموده و در تبادلات الکترونيکي در نيويارک به پائين ترين سطح آن در هشت ماه گذشته نزول نموده هر بيرل نفت به کمتر از ۹۰ دالر تبادله شد.

بانک مرکزي ايالات متحده بروز دوشنبه اعلان نمود که براي ايجاد تسهيلات قرض دهي بين بانکها، قدم هاي جدي برداشته است.

سرمايه گزاران در سراسر جهان هفته هاست ازان تشويش دارند که پلان نجات دهي ۷۰۰ مليارد دالري مؤسسات مالي امريکا که بروز جمعه منظور گرديد شايد کافي نباشد که بحران اقتصادي جهاني را بعقب برگرداند.

رهبران اروپائي نيز وعده داده اند که بانک هائيرا که با مشکلات مواجه اند نجات داده و کسانيکه حسابهاي بانکي دارند محافظه نمايند. اما آنها در جريان ملاقات روز شنبۀ شان نتوانستند روي واکنش واحدي در مقابل بحران اقتصادي موافقه نمايند.

XS
SM
MD
LG