لینک های دسترسی

زرداری گروه های تندرو اسلاميست در کمشير تحت کنترول هند را دهشت افگنان خواند


آصف علي زرداري رئيس جمهور پاکستان طي مصاحبۀ با يک روزنامۀ بزرگ امريکايي گفته که گروه هاي تندرو اسلاميست در کمشيرتحت کنترول هند، دهشت افگنان اند.

وال ستريت ژورنال تبصره هاي روز شنبۀ آقاي زرداري را نشر کرده است، رئيس جمهور پاکستان ماه گذشته با اين روزنامه صحبت کرده بود.

جدايي طلبان کشميري از سال ۱۹۸۹ بدين سو براي استقلال کشمير از هند ويا ادغام آن با پاکستان ميجنگند . پاکستان همواره شورشيان جدايي طلب را « جنگجويان آزادي طلب» خطاب ميکند.

زرداري همچنان در اين مصاحبه گفته که هند هيچگاهي براي پاکستان يک تهديد نبوده و حکومت از نفوذ طالبان در خارج نمي ترسد.

XS
SM
MD
LG