لینک های دسترسی

جایزهء نوبل سال جاری به سه ساینسدان اروپایی تعلق گرفت


جایزهء نوبل سال دوهزار و هشت در رشتهء طبابت به سه ساینسدان اروپایی تعلق گرفت.

این جایزه که ارزش آن به یک اعشاریه چهار میلیون دالر امریکایی میرسد، به فرانسوا بغی و لوک مونتگ، دو ساینسدان فرانسوی و همچنان زور هاسن یک داکتر آلمانی اختصاص یافت.

فرانسوا و لوک دو ساینسدان فرانسوی در سال ١٩٨٣ موفق به کشف وایرس عامل ایدس یا اچ آی وی شدند.

و داکتر هاسن عامل وایرسی سرطان عنق رحم را کشف نموده و باعث شد تا در مقابل این وایرس، واکسین محافظتی ای تهیه گردد.

XS
SM
MD
LG