لینک های دسترسی

طيارۀ که وادار بفرود به ایران شد، 'امریکایی نبوده است'


به گزارش تلويزيون دولتي ايران، طيارۀ که گزارش شده بود که مجبور به فرود در ايران شده، طوريکه ساير آژانسهاي خبري گزارش داده اند، طيارۀ نظامي امريکايي نبوده است.

تلويزيون ال عالم امروز سه شنبه از يک مقام نظامي نقل قول کرد که گفت آن طياره، طيارۀ ملکي يک کشور غربي بود، اما راکبين آن مامورين نظامي امريکايي بودند.

در اوايل امروز سه شنبه آژانس نيمه رسمي فارس ايران گزارش داده بود، وقتي يک طيارۀ امريکايي بحريم فضايي ايران در حال انحراف بود، طيارات جنگي ايراني آن را مجبورساختند تا در ايران فرود آيد.

آژانس گفت آن طياره چند مقام نظامي امريکايي و سه فرد ملکي را به افغانستان انتقال ميداد.

هر دو گزارش حاکي بود که تمام راکبين طياره بعد از باز پرسي آزاد شده و طياره به پرواز جانب هدفش دوام داد. هيچ يک از اين دو گزارش مشخص نساخت که اين واقعه چه وقت بوقوع پيوسته است.

وزارت دفاع امریکا گفت، تمام طيارات آن موجود است و از فرود هيچ طيارۀ در ايران، گزارش نشده است.

XS
SM
MD
LG