لینک های دسترسی

حملات تازه جمهوری خواهان علیه سناتور براک اوباما


حملات تازه جمهوری خواهان حالا سوابق سناتور اوباما را هدف قرار داده و سوالاتی را در مورد اينکه آيا او شايستۀ ریاست جمهوری امریکا است یا خیر مطرح ساخته است.

سارا پيلين، والی ايالت الاسکا و کانديد معاونيت سناتور مککين، حملاتش را بروز دوشنبه، در یک اجتماع در ايالت فلوريدا، شدت بخشيد.

پيلين در مورد ارتباطات سابق اوباما با يک شخصيت تندرو در سال های۱۹۶۰ بنام بل آيرز که بخشی از جريانی بنام «ويدر اندرگروند» بود و در اعتراض به جنگ ويتنام بم های را در عمارات حکومتی منفجر ميساخت، ارتباط ميدهد.

پيلين: "آن مشاور خودش گفته است که آنها يقيناً با هم دوست بوده اند. در حقيقت اوباما يکی از اولين ملاقات هاي سياسی اش را در خانۀ بل آيرز بر گزار کرده است، من بسيار ترس دارم که اين مردی نيست که من و تو بحيث بزرگترين منبع خوب در امريکا و در جهان ميبينيم."

آيرز حالا پروفيسور یک کالج است و در همان محلۀ زندگی ميکند که اوباما در شيکاگو زندگی ميکند.

آيرز با اوباما در هيات مديرۀ دو موسسۀ خيريه و يک ضيافت در سال ۱۹۹۵ خدمت کرده است.

اوباما گذشتۀ تندروانه آيزر را محکوم ساخته و مقامات مبارزاتی اوباما ميگويد، آن دو هيچگاهی با هم نزديک نبوده اند.

در جريان يک سفر مبارزات انتخاباتی در کرولاينای شمالی اوباما مبارزۀ انتخاباتی مککين را بخاطر اجتناب از صحبت در مورد اقتصاد رو به ضعف امريکا، به سعی در تاکتيک های تازه ملزم ساخت. بنابر نظر پرسی های عامه، موضوع اولی نزد رای دهندگان در سال جاری ميباشد.

اوباما: "مبارزات انتخاباتی مککین اعلام داشته است که مککین در نظر دارد هفته های آخر مبارزاتش را به براه اندازی حملات سريع عليۀ من وقف مينمايند."

دفتر مبارزات اوباما همچنان عليۀ مککين حمله نموده است. اين مبارزه يک اعلان انترنتی را نشر کرده و برای دهندگان ياد آوری ميکند که کميتۀ اصول اخلاقی مجلس سنا مککين را بخاطر قضاوت ضعيف و شموليتش با فعالیت های چالز کينتگ، جنايتکار محکوم در مرکز افتضاع قروض و پس انداز امريکا در اواخر سالهای ۱۹۸۰استدلال کرد.

در حاليکه مبارات انتخاباتی وارد هفته های اخيرش ميشود، طرفداران هر دو کانديد پيشينی ميکنند هر دو جانب از لحن زنندۀ استفاده خواهد کرد.

مناظرۀ و مباحثه کاندیدان رياست جمهوری ساعت 9 شب به وقت واشنگتن در شهر نشويل ايالت تینیسی صورت میگیرد.

در مناظرۀ امشب حضار نيز سوالاتی را مطرح خواهند کرد – این شکلی است که سناتور مککين ترجيح ميدهد.

اوباما و مککين همچنان در ۱۵ اکتوبر در آخرين مناظرۀ تلويزيونی در يونيورستی هوفسترای نيويارک اشتراک خواهند.

انتخابات عمومی ریاست جمهوری امریکا در ۴ نوامبر داير میشود.

XS
SM
MD
LG