لینک های دسترسی

مباحثه دوم تلویزیونی اوباما و مککین


در دومين مناظره بين کانديدان رياست جمهوري امريکا، سناتور جان مک کين نامزد حزب جمهوريخواه و سناتور براک اوباما، کانديد حزب ديموکرات روي مشي خارجي و اولويت هاي امنيتي با هم برخورد نمودند.

(برايان واگنر) خبرنگار صداي امريکا گزارش ميدهد که در اين مناظره کانديدان سعي نمودند روي مسايل بسيار عمده که ايالات متحده با آن روبرو است همديگر را به چالش بگيرند.

دو کانديد عمده رياست جمهوري امريکا براي دفاع از موقعيت خود در قسمت عراق، تهديد ذروي از جانب ايران و کوريايي شمالي، با شدت از همديگر انتقاد نمودند.

مناظره نشفل که به اشتراک مردم صورت گرفت به سناتور مک کين اين موقيعت را مساعد ساخت تا حمايت خويشرا از نيرو هاي نظامي امريکا در عراق، دوباره بيان نمايد. و سناتور اوباما مخالفت خود را با جنگ عراق دوباره تکرار نمود.

مک کين گفت تجارب وي در ساحه نظامي و در مجلس سنا، وي را کاملاً حاضرساخته است تا بر خلاف رقيب اش، براي تصاميم جدي، آماده باشد.

«قضاوت من چيزي است که من حاضرم روي آن پا بر جا باشم. سناتور اوباما در مورد عراق و افزايش نيرو ها نادرست بود. وي همچنان در مورد روسيه و زمانيکه روسيه به گرجستان حمله نمود، قضاوت نادرست نمود. و در کوتاه مدت خدمت، وي چالش هاي امنيت ملي ما را درک ننموده است. دوستان ما براي تعليم گيري در مدت خدمت، وقت نداريم.»

اوباما در رابطه به حمايت مک کين از جنگ عراق، و پيشنهاد وي براي حفظ قوا در عراق تا زمانيکه وضع امنيتي بهتر گردد، مک کين را مورد حمله قرار داد. وي اظهار داشت که رقيب اش از ابتدا قضاوت نادرست نموده بود.

«سناتور مک کين، رئيس جمهور بش را براي حمله به عراق تشويق مي نمود. مک کين گفته بود اين جنگ آسان و سريع خواهد بود. وي گفته بود که امريکا بحيث يک ناجي آزادي در عراق استقبال خواهد شد. و اين يک اشتباه بود. و ما قيمت گزافي را براي اين اشتباه پرداخته ايم.»

اوباما گفت ادامه فعاليت هاي نظامي در عراق، توجه را از چالش هاي عمده امنيتي در افغانستان و پاکستان، به عراق معطوف داشته است. وي مک کين را متهم ساخت که براي حمله احتمالي نظامي به ايران و کوريايي شمالي، نظر مثبت دارد. اوباما گفت:

«اين همان شخصي است که ميگفت ايران را بمباردمان کنيد و خواهان نابودي کوريايي شمالي بود. اين نمونۀ ازسخنان آرام نيست.»

مک کين گفت طرز برخورد وي با مسايل امنيتي خارجي، سخن زدن آرام و ضربه محکم است، که انعکاس دهنده سخنان (تدي روزولت) رئيس جمهور سابق امريکا ميباشد. مک کين گفت يک برخورد جدي با روسيه لازمي است.

«در حال حاضر يوکراين مورد نظر ولاديمير پوتين و ديگر کسانيکه در فکر تشکيل دوباره اتحاد جماهير شوروي سابق ميباشند، قرار دارد. ما بايد از گرجستان حمايت نمايم، ما همچنان بايد به يوکراين رفته و حماين خود را بروز دهيم. ما بايد براي داخل شدن آنان به سازمان ناتو فعاليت نمايم.»

اوباما گفت حمايت ايالات متحده و کمک هاي اقتصادي بايد به ديگر کشور هاي شوروي سابق چون ليتوانيا، استونيا و پولند صورت گيرد.

«ما همچنان بايد به آنان کمک هاي اقتصادي و کمک هاي بنيادي براي بازسازي اقتصاد آنان نمايم. گرجستان در آستانه يک چالش بزرگ اقتصادي ميباشد. بعضي ها ميگويند از ابتدا اين مرام و مقصد پوتين بود.»

هر دو کانديد توافق داشتند که ايران و پروگرام سلاح ذروي آن يک چالش جدي براي ايالات متحده و رئيس جمهور آينده آن خواهد بود.
مک کين گفت وي براي جلوگيري از دست يافتن ايران به سلاح هاي ذروي از مساعي چند جانبه دريغ نخواهد نمود.

«من ميخواهم مطمئن گرديم که با پيوستن به متحدين ما، و با وارد آوردن تعزيرات قابل توجه و شديد، بالاي ايراني هاي فشار کافي وارد شود، تا روش خود را تغير دهند.»

اوباما نيز اظهار داشت که وي از تعزيرات مختلف جامعه جهاني عليه ايران حمايت ميکند. ولي با گفتن اينکه وي مخالف مذاکرات مستقيم با ايران و کوريايي شمالي نيست، هم عقيده گي خود را با مک کين و رئيس جمهور بش، به اثبات رسانيد.

«زمانيکه رئيس جمهور بش تصميم گرفت که ما نباید با ايران و کوريايي شمالي مذاکره نمائيم، شما خود شاهد بوديد که چي بوقوع پيوست. ايران از داشتن هيچ سنتر فيوجي موفق شد ۴۰۰۰ سنترفيوج را براي توليد سلاح ذروي آماده سازد. کوريايي شمالي قابليت ذروي خود را به چهار چند رسانيد.»

سناتور مک کين مکرراً در مورد آمادگي اوباما براي ملاقات با رهبران ايران، کوريايي شمالي و ديگر کشور هاي منازعه جو، انتقاد نمود.
در کمتر از يکماه ديگر، راي دهندگان امريکائي، بپاي صندوق ها راي خواهند رفت تا رئيس جمهور آينده امريکا را که با مشي هاي امنيتي و خارجي روبرو خواهد شد، انتخاب نمايند.

XS
SM
MD
LG