لینک های دسترسی

انفجار انتحاری در اسلام آباد هفت نفر را زخمی ساخت


مقامات رسمی در پاکستان ميگويند يک بمگزار انتحاری مظنون بر يک ماموريت پوليس در اسلام آباد حمله نموده حد اقل هفت نفر را زخمی ساخت.

پوليس مي گويد حملهٌ امروزي چند لحظه بعد از آن صورت گرفت که رانندهٌ يک موتر، موترش را در نزديکي عمارت (گروه ضد دهشت افگني) توقف داد و بسته هاي شيرنی را براي مقامات در داخل عمارت برد.

اين انفجار، عمارت موصوف را شديداً خساره مند ساخت.

پس از کشته شدن پنجا و پنج نفر در اثر بمگزاري انتحاري ماه گذشته در خارج يک هوتل مجلل، ترتيبات امنيتي شديد در پايتخت کشور اتخاذ گرديده است.

حملهٌ امروزي در حالي صورت گرفت که سناتوران در اسلام آباد براي استماع دومين گزارش استخباراتي در مورد تهديد موجوده از طرف القاعده و شورشيان طالب جمع شده بودند.

در عين زمان خشونت در منطقهٌ شمال غرب کشور افزايش يافت.

مقامات ميگويند يک بم کنار جاده در نزديکي يک وسيلهٌ نقليهٌ زندانيان در منطقهٌ (دير) منفجر شده حد اقل ده نفر را، بشمول سه شاگرد مکتب، به قتل رساند.


XS
SM
MD
LG