لینک های دسترسی

يکی از سناتوران ارشد شیعیان در عراق وفات نمود


شيعيان عراق به رهبری مقتدالصدر ميگويند يکي از سناتوران ارشد آنها در اثر زخم هاي ناشی از حملهٌ بم وفات نموده است.

مقامات عراقي مي گويند بمي که در يک موتر سايکل تعبيه شده بود، امروز پنجشنبه بر موتر حامل (صالح العقيلي) در حاليکه بصوب منطقهٌ (حبيبيه) در بغداد در حرکت بود، تصادم داده شد.

مقامات ميگويند دو تن ديگر نيز در اين حادثه کشته شده اند.

(العقيلي) عضو بخش سياسي (صدري ها) در پارلمان بود که سي کرسي را در آنجا اداره مينمايند.

يک قوماندان ارشد امريکا ميگويد انتظار مي رود که سطح خشونت در عراق قبل از انتخابات منطقوي در اوايل سال آينده افزايش يابد.

تورن جنرال مايکل اوتس، گفت در حالي که گروه هاي مخالف براي برنده شدن مبارزه مينمايد، ممکن موجي از قتل و کشتار صورت گيرد.

به روز چهارشنبه عبدالله جبوري، رهبر شورشيان سني در شهر شمالي کرکوک بقتل رسيد. وي رهبر شوراي آگاهي دهنده که همچنان بنام (فرزندان عراق) مشهور است، بود، اين يک گروه سني هاي پارلمان عراق است که متشکل از شورشيان سابق بوده و فعلاً قواي امريکا را در مبارزه با القاعده کمک مينمايد.

جنگ هاي شديد بين شورشيان (صدري) و قواي امنيتي در سال هاي گذشته باعث تلفات صدها نفر گرديده است. ولي پس از اينکه صدر چندين آتش بس را هدايت داد، خشونت ها بطور قابل ملاحظهٌ کاهش يافته است.

XS
SM
MD
LG