لینک های دسترسی

جنرال پترویس - فعالیت های حامد کرزی از طریق عربستان سعودی


جنرال دیوید پیتریس که از ماه جنوري سال دو هزارو هفت بحیث قومندان عمومي عساکر ائتلاف در عراق ایفا وظیفه مینماید، بزودی رهبري تمام نیروهای ایالات متحده را در قومنداني مرکزي این کشور بدوش خواهد گرفت.

جنرال پتریس دیروز در واشنگټن سخنراني نمود.

سخنرانی جنرال پتریس به پیشرفتها در عراق در زمان قوماندانی وی متمرکز بود. جنرال پیتریس بجواب سوالی درین نشست در مورد مذاکرات اعضای حکومت سابق طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان و عربستان سعودی گفت:

"در افغانستان، از سوی رئیس جمهور کرزی از طریق عربستان سعودي یک سلسله فعالیت های صورت گرفته و در عین زمان تحرکات محلی نیز موجود بوده است. مهم این است که تمام این کارها بطور کل به توافق هم، و پشتیبانی کامل حکومت افغانستان و رئیس جمهور کرزی اجرا میگردد. و اگر این گفت و شنود ها با مردمی صورت گیرد که اماده مصالحه باشند، فکر میکنم یقیناً نتیجه یې مثبت میدهد و خصوصاً در ساحاتی پیشرفت صورت میگیرد که در طی یک سال گذشته نتایج خوب نداشته است.‏»

جنرال پیتریس خوشبیني نشان داد که پاکستان بخاطر بقای خود پناگاهای دهشت افگنان را در مناطق قبایلي از بین خواهد برد.

جنرال: "پاکستان خود این کار را میکند زیرا انها در مقابل استقلال آنکشور بیسیار حساس است. مانع بزرگ در مقابل عملیات ما هم همین موضوع است. از لحاظ تاریخي پاکستان از سرحدات شرقي خود با هندوستان خطر بیشتر احساس مینمود، اما حالا وضعیت در مناطق قبایلي نسبت به ان خطر بزرگتری متوجه موجودیت پاکستان است. بهتر است با پاکستان بطور دوامدار کمک شود. این اولین کار یست که حکومت امریکا باید با همکاري با کشورهای خلیج و کشورهای دیگر عضوائتلاف انجام دهد."

جنرال پیتریس به تاریخ سي و یکم ماه اکتوبر بطور رسمي قومانداني مرکزي ایالت متحده را بدوش خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG