لینک های دسترسی

اصلاح طلبان ايران در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري ۲۰۰۹


يک اصلاح طلب عمدۀ ايران در آماده گي اش براي مقابله با محمود احمدي نژاد ريس جمهور ايران که وسيعاً فکر ميشود که براي دور دوم کانديد شود، ميگويد که وي در انتخابات رياست جمهوري سال آينده شرکت خواهد کرد.

مهدي کروبي سخنگوي سابق پارلمان ايران طي يک کنفرانس مطبوعاتي در تهران امروز يکشنبه کانديداي خود را براي انتخابات ماه جون ۲۰۰۹ رياست جمهوري در آنکشور اعلان نمود.

وي گفت که حکومت احمدي نژاد در مورد مشي خارجي و رسيده گي به مسايل اقتصادي کشور ناکام مانده است.

کروبي اولين چهره عمدۀ سياسي است که کانديداي خود را براي رياست جمهوري اعلان نمود.

با اينحال، آقاي احمدي نژاد حمايت با ارزش آيت الله خامنه اي رهبري اعلي روحاني کشور را بدست آورده است که اخيراً وي را براي يکدوره دوم چهارساله در سمت رئيس جمهور تأييد نمود.

XS
SM
MD
LG