لینک های دسترسی

اقدامات عراق برای بازگشت بیش از  چهار میلیون مهاجر


سازمان بين المللي مهاجرت ميگويد حکومت عراق ۲۰۰ مليون دالر را براي کمک به اسکان دوبارۀ بيش از ۴ مليون مهاجر و بيجاشده گان عراقي اختصاص داده است.

اين ادارۀ متسقر در ژنيو در يک گزارش تازه ميگويد که از زمان آغاز اين برنامه توسط حکومت در ماه سپتمبر بيش از ۱۰۰هزار نفر به بغداد برگشته اند.

اين گزارش دريافت نموده است که تعداد بسيار کمي از مهاجرين برگشته اند. گزارش ميگويد که ۹۲ فيصد آنهاييکه به خانه هايشان بر ميگردند، کساني استند که در داخل کشور بيجا شده اند.

جان فليپ چوازي سخنگوي آي او ام به صداي امريکا گفت که مناقشه ها روي حقوق ملکيت يکي از بزرگترين موانع در سر راه برگشت مهاجرين ميباشد.

وي ميگويد حکومت تدابيري را براي اين مشکلات بشمول تاديۀ پول به آنهاييکه منازل ديگران بطور غير قانوني اشغال نموده اند، به منصۀ اجرا گذاشته است.

XS
SM
MD
LG