لینک های دسترسی

اوباما -  طرح پلان اقتصادي طي يک بيانيۀ بزرگ


براک اوباما نامزد کرسي رياست جمهوري از حزب ديموکرات در حاليکه سبقتش را در نظر پرسي ها در مقابل جان مککين رقيب جمهوريخواهش بيشترساخته، ميگويد، براي کمک به امريکايي هاي نگران از بحران اقتصادي کشور امروز دوشنبه پلاني رااعلام خواهد کرد.

يک بيانيۀ دفتر مبارزات انتخاباتي سناتور اوباما ميگويد، وي پلاني را براي امريکايي هاي طبقۀ متوسط در شهر توليدوي اوهايو اعلام خواهد کرد، اين ايالت از ايالات کليدي مورد نظر هردو کانديد ميباشد. اين دفتر از اين بيشتر توضيحي ارائه نکرد.

دو نظر پرسي تازه يکي توسط آژانش رويترز ، سي اسپن و ديگري توسط گزارشهاي راسمکوسن ميرساند ، در حاليکه وضع اقتصادي سه هفته قبل از انتخابات عمومي درنقطۀ عطف مبارزات انتخاباتي قرار گرفته

سناتور اوباما از سناتور مککين شش پاينت سبقت دارد.

مککين تعهد نموده که در مناظرۀ شام چهارشنبه با تصميم قاطع شکست دادن شديد اوباما بر خواهد گشت. اين کانديد جمهوريخواهان مساعي اش را در ايالات کليدي مورد نظر با حضُور يابي امروز دوشنبه در ايالات ورجينيا وکارولايناي شمالي شدت بخشيده است.

اوباما ديروز يکشنبه در شهر هالند ايالت اوهايوبخاطر صحبت با باشندگان طبقۀ متوسط روي اقتصاد کشور، خانه به خانه رفته بود.

XS
SM
MD
LG