لینک های دسترسی

ايران سعي دارد عراقي ها را عليۀ موافقۀ عساکر امريکايي 'رشوه دهد'


قوماندان عساکر امريکايي در عراق ميگويد، ايالات متحده معتقداست که عمال ايراني براي رشوه دهي قانون گذاران عراقي داخل اقدام شده اند.

روزنامۀ واشنگتن پوست امروز دوشنبه از ري اودير نو جنرال امريکايي در عراق ، نقل قول کرده که گفته ، ايران سعي دارد که آن موافقۀ دوجانبه را خنثي سازد که به عساکر امريکايي اجازه ميدهد بعد از ختم سال جاري، در عراق باقي بمانند.

اوديرنو به اين روزنامه گفته که ايالات متحده کدام ثبوت موثقي درمورداين رشوه دهي ندارد اما بسياري گزارشهاي استخباراتي امريکا ميرساند که

بقول اين قوماندان، ايراني ها بمردم رشوه ميدهند که درراي گيري روي اين موافقه، جواب رد بدهند.

از جانب تهران کدام واکنش فوري صورت نگرفته است.

هفتۀ گذشته وزير خارجۀ عراق گفته بودکه ايالات متحده وعراق براي تکميل اين معامله بسيار نزديک هستند.

XS
SM
MD
LG