لینک های دسترسی

Breaking News

مردم قبايلئ پاکستان در جوار سرحد با افغانستان، اردو هاي را تشکيل داده اند


شبکۀ خبرئ ( سي بي اس ) نوشته است: مردم قبايلئ پاکستان در جوار سرحد با افغانستان، اردو هاي را جهت جنگ با شبکۀ القاعده تشکيل داده اند.

اين جنبش که توسط اردو تشويق گرديده معلوم ميشود تهاجم آن بر آن مناطق، موفق بوده است.

در حاليکه قواي متزلزل در اين منطقۀ بي قانون کوهستاني و مشکل در منطقۀ شمالغرب پاکستان مبارزه کرده است، اما تحليلگران موثريت حملات اين قوا را بمقابل شورشيان با اسلحۀ خوب و تمرين ديده و با قساوت روز افزون، مورد سوال قرار داده اند.

تُندروان بصورت فزايندۀ قواي شبه نظامئ قبايلي را هدف قرار ميدهند، اکنون علايمي بدست است که تُندروان ايجاد اردو هاي خصوصي و شخصي را يک تهديد تلقي ميکنند.

( شبکۀ خبرئ سي بي اس ) به ادامه ميگويد حکومت با تشويق تشکيل اردوهاي خصوصي که معمولاً در آنجا به لشکر شهرت دارد، ميخواهد براي از ميان برداشتن تُند روان خارجي در منطقه استفاده کند.

ملک محمد حبيب يکي رهبران قوم سالاري که از جملۀ پنج قبيلۀ بزرگ منطقه ميباشد و در هفته هاي اخير دست به تشکيل لشکر هاي قومي زده است، اظهار ميدارد:

اينها خود را مسلمان خطاب ميکنند، اما در انواع جنايات، دست آنها آلوده ميباشد. ملک حبيب مدعي است که ۱۵ هزار نفر در لشکر او شامل اند.

و ارقام مشابهي از طرف ديگر رهبران قومي در بارۀ اردوهاي شخصي، ارائه شده است.

سي بي اس ميگويد که از اين شيوه باحمايت از شبه نظاميان جهت سر کوبئ بمقابل شورشيان نيز استفاده شده بود که در زمانش مورد تمجيد قرار گرفت.

تحليل گران در بارۀ ادعاي تعداد لشکرها توسط رهبران، ابراز شبه ميکنند و ميگويند شايد در انها مبالغه صورت بگيرد و تا ۵۰ در صد اين ارقام را نزديک به حقيقت ميدانند.

و مجلۀ دي ير شپيگل آلماني گزارش داد که عساکر آلمان از سال ۲۰۰۱ بدينسو در افغانستان تعبيه شده اند. حکومت آلمان اخيراً گفت اين تعبيه براي ماليه دهندگان آلماني، در حدود ۳ مليارد يورو خرج برداشته است.

مجلۀ شپيگل ميگويد سهم گيرئ نظامئ آلمان در قواي با ثبات سازئ امنتي يا (آي اس آف ) از سال ۲۰۰۱ تا ختم سال ۲۰۰۷، مبلغ ۲ عشاريه ۴ مليارد يورو ، معادل ۳ عشاريه ۲۷ مليارد دالر از بودجۀ دولت فدرال براي پرداخته شده است.

بوندس تاگ يا پارلمان آلمان دوام ۱۴ ماهۀ اين مآموريت عساکر آلماني را در افغانستان منظور کرد که مصارف آن به ۶۸۸ مليون يورو تخمين شده است.

دي ير شپيگل ضمن تبصره اش ميگويد، تا کنون مصارف نظامئ قواي آلمان در افغانستان، تقريباً چهار برابر هزينۀ بوده که در راۀ انکشاف مُلکي مصرف شده است.

دير شپيگل به ادامه گزارش ميدهد از سال ۲۰۰۱ بدينسو، برلين ۸۳۰ مليون يورو را در اين راه مصرف کرده است و آلمان، معادل تقريباً ۱ عشاريه

يک مليارد يورو را صرف خريداريها و ترميمات سامان آلات نظامئ مورد استفاده در آيساف کرده است.

XS
SM
MD
LG