لینک های دسترسی

تجمع نادر شخصیت های خارجی در تهران


کوفی عنان سرمنشی سابق ملل متحد و چندین رئیس جمهور و رهبر سابق حکومت های اروپایی در یک نشست مربوط ادیان در تهران اشتراک ورزیده اند.

این نشست به روز دوشنبه به میزبانی سید محمد خاتمی رهبر اصلاح طلب ایران گشایش یافت که یک تجمع نادر شخصیت های خارجی در تهران شمرده میشود.

کنفرانس کنونی به عقیدهء اصلاح طلبان ایران، یک نشانهء خوب پشتیبانی از مخالف سیاسی رئیس جمهور احمدی نژاد میباشد.

سید محمد خاتمی که در ماه های اخیر انتقادش را بر آقای احمدی نژاد بیشتر ساخته است، تحت فشار روز افزون قرار داشته و گفته است که تا حال تصمیم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آیندهء ایران را نگرفته است.

XS
SM
MD
LG