لینک های دسترسی

گيتس از مذاکره با طالبان پشتيباني ميکند ولي نه مذاکره با القاعده


در حاليکه تندروان به حملات خود در افغانستان ادامه ميدهند، (رابرت گيتس) وزير دفاع ايالات متحده گفت که واشنگتن شايد در نهايت مفکوره مذاکره بين حکومت افغانستان و طالبان را تائيد نمايد.

تصادمات بين نيرو هاي طالبان و عساکر ناتو همچنان ادامه داشته و تعداد تلفات هم روز بروز بيشتر ميگردد.

آقاي کرزي در صحبت هاي اخير خود در کابل گفت حکومت وي تندروان را که ملا محمد عمر، رهبر طالبان نيز شامل آنست ترغيب مي نمايد تا سلاح هاي خود را بزمين گذارند. رئيس جمهور افغانستان گفت:

«همانطوريکه من از ملا عمر رهبر طالبان تقاضا نموده ام، از ديگران هم تقاضا نموده ام. از اعضاي طالبان هم تقاضا نموده ام تا به کشور خود برگردند، و کشور خود را بازسازي نمايند، آنان در اينجا استقبال ميشوند.»

رابرت گيتس، وزير دفاع امريکا ميگويد ايالات متحده از مذاکره افغانها با طالبان پشتيباني ميکند ولي نه مذاکره با القاعده.

(جان گست رايت) يک کارشناس اسبق امور افغانستان در وزارت خارجه امريکا:

« مشي ايالات متحده همواره همين بود تا تمام افغانها را تحت پوشش يک عمليه سياسي قرار دهد، تا در تصاميم سياسي کشور خود سهم داشته و در اين ديموکراسي جديد نقش داشته باشند.»سخنان اخير آقاي گيتس مطابق به گزارشات جديد و بدبينانه ارزيابي استخبارات ملي در مورد افغانستان است.

اينکه گزارش ارزيابي استخبارات ملي ميگويد که جنگ به آن شکلي که ما ميخواهيم موفق باشد، به پيش نمي رود نمايانگر ضرورت ها براي تقويۀ دوباره قسمت هاي عمده ستراتيژي است تا آن جنگجويان را بيک سيستم بهتر شامل نمايد يعني سيستم ديموکراتيک.»

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان اظهار داشته بود که وي در اينمورد از ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودي خواهان کمک شده است. وي تقاضا نموده است تا سعوديها ميانجي مذاکرات صلح با طالبان گردند.

گزارش هاي بنشر رسيده است که ميگويد ملک عبدالله سعي مينمايد تا رهبران طالبان و مامورين افغان را براي مذاکرات صلح به مکه آورد، و حتي يک دور مذاکرات مقدماتي هم صورت گرفته است البته بدون کدام پيشرفت قابل ملاحظه.

(مارڤن واين بام) عضو انستيتوت شرق ميانه در اينمورد زياد خوشبين نيست. وي به اين عقيده است که طالبان از اين مذاکرات صلح بهره برداري خواهند نمود.

«طالبان انگيزه هاي حقيقي براي داخل شدن به اين مذاکرات را دارند نه براي رسيدن بيک نتيجه. انگيزه آنان داخل شدن به اين مذاکرات بحيث يک همتا است، تا بحيث يک دولت شناخته شده و با اين عمل مشروعيت را با نشستن بر ميز مذاکره کسب نمايند. تا ديگر بحيث يک گروه شبه نظامي و دهشت افگن شناخته نشوند.»

(حيدر ملک) يک عضو ارشد يونيورستي عمليات خاص مشترک که مربوط به وزارت دفاع امريکا ميباشد ميگويد طالبان شايد تصور کنند که با يک موقعيت قوي داخل مذاکره ميگردند ولي تا دو و يا سه سال ديگر، آنان نفوذ خود را در بين مردم از دست خواهند داد و قادر نخواهند بود تا خدمات اوليه را که وعده داده بودند، براي مردم عملي نمايند.

حيدر ملک: «گاهي پول و سرمايه شان تمام ميشود و گاهي هم مسايل انگيزه ها و محرک ميباشد. به نظر من آخر و عاقبت آنان به مرحله انجام خواهند رسيد پس اگر آنان هوشيار باشند سعي خواهند نمود تا يک معامله را که از آن منفعت ببرند، انجام دهند.»

ملک ميگويد از مذاکره بين طالبان و حکومت کابل، القاعده بازنده خواهد بود. حتي اگر اين مذاکرات به کدام نتيجه هم نرسد، شايد باعث انقسام طالبان از القاعده گردد.

XS
SM
MD
LG