لینک های دسترسی

ملاقات قوماندانان افغانستان ، ايالات متحده و پاکستان


قوماندانان افغانستان، ايالات متحده و پاکستان در مقر نظامي پاکستان ملاقات کرده وضع امنيتي در امتداد سرحد متشنج پاکستان و افغانستان را مورد بحث قرار دادند.

انتظار ميرود مقامات نظامي اين سه جناح، ستراتيژي هاي همکاري را در جريان اين مذاکرات سه جانبه در شهر رالپندي مورد بحث قرار دهند.

جنرال اشفاق کياني قوماندان نظامي پاکستان، جنرال بسم الله خان قوماندان نظامي افغانستان و جنرال ديڤيد مکرنن قوماندان ارشد ايالات متحده و ناتو در افغانستان در اين مباحثات شامل اند.

مقامات امريکايي بطور منظم از پاکستان تقاضا نموده اند تا در کنترول مناطق قبايلي - جايکه تندروان پايگاه هايي براي طرح و براه انداختن حملات هم در پاکستان و افغانستان انجام ميدهند، مساعي بيشتري بخرچ دهد. و ناتو در بارۀ افزايش حملات تندروان طالب عليۀ عساکر ناتو در افغانستان ابراز نگراني کرده است.

همچنان در هفته هاي اخير حملات هوايي منظون ايالات متحده بداخل پاکستان بحيث يک موضوع نگران کننده بين دو کشور مبدل شده است.

XS
SM
MD
LG