لینک های دسترسی

از روز جهانی غذا با شعار مصونیت غذایی در کابل تجلیل به عمل آمد


بلند رفتن قیمت مواد غذایی در سراسر جهان و به خصوص افغانستان، مسوولین سازمان ملل متحد را وادار نموده است از سرمایه گذارن بخواهند بیشتر در بخش رشد زراعت و تولید مواد خوراکه سرمایه گذاری نمایند.

امسال از روز جهانی غذا با شعار مصونیت غذایی در کابل تجلیل به عمل آمد.

شانردهم اکتوبر برابر است با روز جهانی غذا که در افغانستان نیز از وزارت زراعت پروگرام غذایی و زراعتی ملل متحد در کابل برگذار گردید.

شرکننده گان امروز در این محفل، خواستار سرمایه گذاری بیشتر در بخش زراعت گردیدند.

در جریان سه سال گذشته، به علت بلند رفتن قیمت مواد غذایی، در تعداد افراد گرسنه افزایشی قابل ملاحظه به عمل امده است.

XS
SM
MD
LG