لینک های دسترسی

عساکر اسرایلی يک مرد فلسطيني را بضرب گلوله کشتند


عساکر اسرائيلي يک مرد فلسطيني را که طبق ادعا براي پرتاب يک بم آتش زا بر عساکر در کرانۀ غربي رود اردن آمادگي ميگرفت، بضرب گلوله کشتند. اين سومين قتل طي سه روز گذشته بود.

کارمندان صحي و شاهدان عيني ميگويند اين مرد ۲۰ ساله را يک گزمۀ اسرائيلي امروز در دهکدۀ کفر مالک هدف گلوله باري قرار داد.

قواي نظامي اسرائيل ميگويد اين قوا بر يک دستۀ سه نفري مردان مجهز به بم هاي آتش زا بعد ازان گلوله باري کرد که آنها به فيرهاي هشداريه اعتنا نکردند.

طبق گزارش يک فرد ديگر زخمي شد.

منابع شفاحانه ها ميگويند يک بم گزار مظنون ديگر فلسطيني در جريان تصادمات روز چهارشنبه در رام الله زخم هاي مهلک برداشت. اين مرد عليۀ قتل يک مرد ديگر فلسطيني در روز قبل احتجاج ميکرد.

آنها ميگويند اين مرد ۲۱ ساله در مسکونۀ يهودي نشين بيت ال، که ازان مراقبت شديد صورت ميگيرد، در ناحيۀ سينه مجروح شد و بعدتر از اثر اين زخم جان سپرد.

يک سخنگوي قواي نظامي گفت عساکر بر يک احتجاج کننده که براي پرتاب بم آتش زا آمادگي ميگرفت، آتش گشودند.

XS
SM
MD
LG